Artsave’e yolculuk var..

Mekânınızı için tasarlıyoruz.

“Yaptığıın işi gö nlünde hissedersen, ırmaklar çağ lar içinde.”

Mimar Sinan

Artsave Project Solutions markası, sıra dışı, uygulanabilir, pratik ve gerçekçi proje çözümleri sunar.

Dünya genelinde, dekorasyon konusunda deneyimli firmaları ve fuarları, aynı zamanda teknoloji ve trendleri de yakından takip ederek beklentilerinizi anlar, sektörün ihtiyaçlarını iyi analiz eder ve projelerinizi bu bilgilerin ışığında uygulamaya koyarız.

2012’den beri fuar stant tasarımı, mekân tasarımı, ürün tasarımı, Otel iç dizaynı gibi farklı alanlarda, uzmanlaşmış tasarımcıların oluşturduğu ekibimiz ve yenilikçi yaklaşımlarımız ile her projeye özel, bütüncül çözümler sunuyoruz.

“İyi tasarım bellidir.
Mükemmel tasarım şeffaftır.”  

Kolektif çalışmayı yolumuzun en ö nüne koyup, tüm profesyonel birikimimizi, alanda en iyisini vermek için kullanıyoruz. Yeni konstrüksiyon ve Fuar stand tasarımı trendlerini takip ediyor, sürekli paylaşıyor ve hemen uygulamak için harekete geçiyoruz. Yatırımlarımızı hep bu yö nde yapıyor, şirketimizi daha iyisi için büyütüyoruz.

Avrupa’nın her noktasında, başta Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, Belçika, İspanya, İsviçre, Hollanda, ve Rusya olmak üzere, Ortadoğ u’da BAE, Dubai, Azerbaycan ve ABD’de birçok fuarda tüm gücümüzle çalışıyoruz ve üretiyoruz.

İstanbul ofisimiz ve üretim atö lyemiz,  Almanya atölye/depomuz, ABD ofisimizle, Fuar Standı sektö ründe en iyisini yapmak için varız.

Fuar Standı
01 Fuar Standı
İç Mimari
02 iç mimari

"Tasarım bilim ve sanatın bile kırıldığ ı yerdir.
Çünkü tasarımın sınırları, hayal gücünün sınırları kadardır."
 

Kurulduğ umuz günden bugüne, 25 yıl oldu dile kolay! Başucumuza hep şunu yazdık, “hayal et!“ . Bugün ofisimizin duvarında yazan mottolarımızın en büyüğ ü, yine aynı kelimelerden ibaret.

Herhangi bir İç mimarlık firmasının yapabileceğinin çok üzerinde bir etki yaratarak, insan merkezli tasarım standardı için mutlulukla çalışıyoruz. Derler ki: “İnsanlar, kendilerini gö rmezden gelen tasarımları, gö rmezden gelirler.”

25 yıllık mimari birikimimizin üzerine sıkı çalışmayı, kolektivizmi ve gülümsemeyi koyuyoruz. 1995’ten beri, İç Mimari, Ürün Tasarımı, Otel İç Dizaynı , Cafe- Restaurant Dizaynı, Villa-Daire İç Mekân tasarımı, Kurumsal Ofis Dizaynı gibi farklı alanlarda, uzmanlaşmış tasarımcıların oluşturduğ u ekibimiz ve yenilikçi yaklaşımlarımız ile her projeye ö zel, bütüncül çö zümler sunuyoruz.

"Mimarlık biçim haline gelmiş yaşamdır."
 

1995 yılından beri süregelen çalışma hayatımızda, önce  Yağlı boya resimler, Özel çerçeveler, ve Dekoratif aynalarla hizmet verdik. En çok uzmanlaştığ ımız alanlardan biri Otel iç mekân tasarımları  oldu.

Otel mimarisindeki bakış açımızda, Tasarımlardaki estetiğ i, yaşadığ ımız mekândan beklediğ imiz huzur ve güvenle birleştirmeyi merkeze aldık. Estetik, bu “ö zel” sektö rde huzur ve güvenden bağ ımsızsa, kendinizi yaşam alanında değ il müzede hissedeceğ inizi düşünüyoruz.

“Bir şeyi her zaman bir sonraki daha geniş bağ lamı içinde düşünerek tasarlayın: iskemleyi odanın içinde, odayı evin içinde, evi çevrenin içinde, çevreyi kent planının içinde” İşte biz de, ö nce Misafirlerinizi “İskemlenin” üzerinde düşündük. Onlar mutlu değ ilse biz de değ ildik
Otel_Dekorasyon
03 OTEL DEKORASYON